Hab pengkomersialan barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan

MySTI adalah salah satu inisiatif kerajaan bagi meningkatkan kadar pengkomersialan barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan untuk pasaran dalam dan luar negara. Barangan dan perkhidmatan yang telah menerima pensijilan dan logo MySTI akan disenaraikan dalam Inventori MySTI dan akan diberi keutamaan dalam perolehan kerajaan.

Serlahkan hasil R&D dan inovasi anda di pasaran

Daftar sekarang untuk dapatkan logo dan sijil MySTI. Pendaftaran adalah PERCUMA sepanjang tempoh projek rintis.

Inventori MySTI

Inventori MySTI menyenaraikan barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan yang sedia untuk digunakan. Tingkatkan produktiviti anda melalui penyelesaian teknologi dan inovasi terkini.

Info Ringkas

MySTI akan meningkatkan daya cipta serta daya saing teknologi dan inovasi Malaysia

Barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan melalui aktiviti R&D tempatan boleh dikenal pasti melalui penandaan logo MySTI. Barangan dan perkhidmatan yang memperolehi logo dan sijil MySTI akan diberikan keutamaan dalam perolehan Kerajaan.

Produk Terpilih Bulan Ini

Pertanyaan Lanjut? Hubungi MySTI

Pihak kami bersedia untuk membantu anda. Hantar mesej kepada kami dan jawapan akan diberikan kepada anda.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

*MySTI komited terhadap perlindungan data peribadi anda dan mematuhi PDPA 2010. Jika anda mempunyai soalan atau komen mengenai pentadbiran data peribadi MySTI, sila hubungi kami di +603 8998 2020.

Dengan penyerahan permohonan ini, anda dengan ini bersetuju bahawa MySTI boleh mengumpul, mendapatkan, menyimpan dan memproses data peribadi yang anda berikan dalam borang ini untuk tujuan pensijilan MySTI semata-mata.

Anda dengan ini memberi persetujuan kepada MySTI untuk

1. Memproses maklumat peribadi untuk menentukan identiti anda termasuk nama penuh, pasport atau nombor kad pengenalan, dan kewarganegaraan anda.

2. Simpan dan proses data peribadi anda.

3. Berikan Data Peribadi anda kepada pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan atau pihak ketiga jika dikehendaki oleh undang-undang atau untuk tujuan undang-undang. Data Peribadi merangkumi semua data yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010